Logowanie

Nawigacja

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘwww.e-marina.eu - księgarnia internetowa Marina


Szkolenie już w maju!

Serdecznie zapraszamy na szkolenie: Koszty usług komunalnych – warsztaty, które odbędzie się już 31 maja 2011 r. Szczegóły szkolenia już wkrótce na naszej stronie internetowej!


 

Artykuł w czasopiśmie "Wodociągi - Kanalizacja"

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kwietniowego wydania czasopisma "Wodociągi - Kanalizacja", na łamach którego opublikowany został artykuł pt. Budżetowanie w PWiK w Bolesławcu. Autorami artykułu są dr inż. Roman Kotapski - Prezes Zarządu MARINA Sp. z o.o.

Nowe szkolenie już wkrótce!

Już wkrótce zaprosimy Państwa na kolejne organizowane przez Biuro Rachunkowości Zarządczej MARINA szkolenie.

 

 

System budżetowania EGBUD Sp. z o.o. z Bogatyni

W październiku 2010 r. rozpoczęliśmy wdrożenie systemu budżetowania, na który składają się:  • budżet główny,
  • ­budżety cząstkowe, które mają uwzględniać ośrodki odpowiedzialności, procesy i miejsca powstawania kosztów,
  • ­raport controllera z działalności Spółki dla Zarządu,
  • ­zakładowy planu kont – zespół 5 Koszty wg układu funkcjonalno-kalkulacyjnym i zespół 7 Przychody i koszty związane z ich osiągnięciem (część operacyjna),

Miło nam poinformować, że w październiku 2010 r. zakończyliśmy opracowanie systemu:  • rozliczeń kalkulacji zleceń wewnętrznych,

  • kalkulacji taryf za wodę i ścieki,

  • oraz systemu raportowaniu dla Zarządu Spółki i kadry kierowniczej.

Efektem niniejszego zlecenia jest opracowanie instrukcji sporządzania kart kalkulacyjnych zleceń wewnętrznych, zasad kalkulacji cen i kosztów usług wynajmu jednostek sprzętowych i transportowych.

W marcu 2010 r. został opracowany system budżetowania w w Beskidzkim Centrum Onkologii im. Jana Pawła II (BCO). Na system budżetowania składa się: budżet główny, budżety cząstkowe, rachunki wyników oddziałów szpitalnych i wyodrębnionych zakładów, instrukcje sporządzania budżetów oraz zakładowy plan kont.

W lutym 2010 r. został oddany system budżetowania w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o. Budżet uwzględnia przychody i koszty dotyczące zaopatrywania w wodę odbiorców oraz odbioru i oczyszczania ścieków. Poszczególne budżety uwzględniają m.in.: koszty utrzymania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków, przepompowni ścieków, jednostek organizacyjnych, utrzymania infrastruktury, w tym zbiorników, budynków.

W lutym 2010 r. został opracowany nowy zakładowy plan kont dotyczący kosztów działalności Beskidzkiego Centrum Onkologicznego (BCO). Wdrożone zmiany zasadniczo odbiegają od dotychczasowych rozwiązań. W szczególności uwzględniono w ewidencji koszty: leczenia pacjentów, pobytu pacjentów, zasobów ludzkich, utrzymania aparatury medycznej. Ewidencja kosztów  uwzględnia również koszty wyodrębnionych, istotnych procesów np. utrzymania infrastruktury BCO, działalności laboratoriów itp.

Szkolenie - Budżetowanie w przedsiębiorstwie

Przypominamy, że już we wrześniu odbędzie się szkolenie otwarte pt. Budżetowanie w przedsiębiorstwie. Więcej informacji mogą Państwo uzyskać na stronie interntowej szkolenia,  za pomocą poczty elektronicznej: biuro@brz-marina.pl lub pod numerem telefonu (71) 750 50 63.

Dział szkoleń Biura Rachunkowości Zarządczej Marina

Polecamy książki

Polecamy książki z zakresu rachunkowości finansowej, rachunkowości zarządczej, budżetowania i controllingu oferowane przez Wydawnictwo MARINA.