Logowanie

Nawigacja

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘwww.e-marina.eu - księgarnia internetowa Marina


Biuro Rachunkowości Zarządczej MARINA zakończyło wdrożenie systemu budżetowania dla Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Chodzieży. System budżetowania obejmuje:
•    budżet główny Spółki wraz z rachunkami wyników dotyczących segmentów jej działalności tj. działalności wodociągowej i kanalizacyjnej oraz pozostałej,
•    budżet sprzedaży usług zaopatrzenia w wodę oraz budżet sprzedaży usług odprowadzania i oczyszczania ścieków

BRZ MARINA zakończyła opracowanie zakładowego planu kont dla Alicantee sp. z o o.o. sp.k. z Krakowa, która prowadzi sieć Aptek Niezapominajka. Zlecenie obejmowało opracowanie zespołów kont: 4 Koszty rodzajowe, zespołu 5 Koszty według typów działalności oraz zespołu 7 Przychody i koszty związane z ich osiągnięciem. Elementem opracowania była też dokumentacja wymienionych zespołów kont (opis kont, zakres ewidencji, budowa konta, zasady tworzenia kont analitycznych do kont syntetycznych), która jest elementem polityki rachunkowości w Spółce.

Wzbogacamy naszą ofertę szkoleń!

Serdecznie zapraszamy na warsztaty tematem których będzie:  Ewidencja kosztów na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem.
Termin szkolenia: 7 grudnia 2015, Wrocław.
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami szkolenia.
http://brz-marina.pl/node/153

Wszystkim uczestnikom szkolenia-Zarządzanie kosztami przedsiębiorstw komunalnych zorganizowanego przez Biuro Rachunkowości Zarządczej MARINA serdecznie dziękujemy za przybycie, uczestnictwo w szkoleniu, a przede wszystkim aktywny w nim udział.
Zapraszamy do udziału w kolejnych szkoleniach!!!

Zapraszamy do lektury artykułu Romana Kotapskiego pt.:Zagubione koszty sprzedaży który ukazał się na łamach miesięcznika Controlling i Zarządzanie 2/2015 str. 24-26

Podziękowanie za udział w szkoleniu!

Wszystkim uczestnikom szkolenia- Wdrażanie controllingu w przedsiębiorstwie zorganizowanego przez Biuro Rachunkowości Zarządczej MARINA serdecznie dziękujemy za przybycie, uczestnictwo w szkoleniu, a przede wszystkim aktywny w nim udział.
Zapraszamy do udziału w kolejnych szkoleniach!!!

Zapraszamy do lektury artykułu Romana Kotapskiego pt.:Czy nasz klient jest rentowny? który ukazał się na łamach miesięcznika Controlling i Zarządzanie 1/2015 str. 34-37

Biuro Rachunkowości Zarządczej MARINA opracowało system budżetowania dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku. W ramach centrum zdrowia funkcjonują szpital, przychodnia specjalistyczna oraz przychodnie rejonowe. System budżetowania obejmuje m.in.: budżet operacyjny Spółki, instrukcje sporządzania budżetu głównego i budżetów cząstkowych, wzory formularzy budżetowych wraz z formułami przeliczeniowymi, rachunki wyników dotyczące segmentów prowadzonej przez Spółkę działalności, raport controllera. W ramach budżetów cząstkowych wyodrębniono m.in.

Miło nam poinformować, że prezes firmy MARINA Sp. z o.o.
Roman Kotapski wygłosi referat na konferencji : „Zarządzanie Nowoczesnym
Przedsiębiorstwem Komunalnym” w Świeradowie Zdrój. Tematem wystąpienia jest
Budżetowanie w Spółkach Komunalnych.

Zapraszamy do lektury artykułu Romana Kotapskiego!

Zapraszamy do lektury artykułu Romana Kotapskiego pt.: Jakie są koszty działalności oddziału szpitalnego, który ukazał się na łamach miesięcznika Controlling i Rachunkowość Zarządcza 9/2014 str. 17-19