Logowanie

Nawigacja

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘwww.e-marina.eu - księgarnia internetowa Marina


Budzet kontraktu budowlanego.

CEL I ZAKRES

Podstawowym celem zajęć jest przedstawienie istoty budżetów kontraktów budowlanych i ich wykorzystaniu w zarządzaniu przedsiębiorstwami budowlano-montażowymi. Zajęcia poświęcone są problematyce tworzenia i wykorzystania budżetów kontraktów budowlanych w zarządzaniu przedsiębiorstwem budowlano-montażowym.
W szczególności zostaną omówione zagadnienia dotyczące:
* kosztów kontraktów, w tym w szczególności wpływu rozliczeń kosztów pośrednich na jego wynik,
* tworzenia budżetu kontraktu i jego wykorzystania w zarządzaniu przedsiębiorstwem,

W imieniu Romana Kotapskiego i BDO Sp. z o.o. serdecznie zapraszamy na szkolenie ,,Certyfikowany kurs controllera”. Szkolenie odbędzie się w Katowicach (18-19.11. i 25-26.11.). Szczegóły i program szkolenia na stronie www.szkolenia-bdo.pl. Informacje Marzena Paćkowska tel. 600 092 599

Serdecznie zapraszamy do przeczytania artykułu Romana Kotapskiego pt.Jak prezentować wyniki finansowe zbiorowego zaopatrzenia w wodę? Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu magazynu Wodociągi i Kanalizacja Nr 10(164)/2017.
wwww.abrys.pl

Termin: 15 listopada 2017 Miejsce: Hotel Novotel ul. Wyścigowa 35 Wrocław

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA
Na szkoleniu zostaną omówione zagadnienia dotyczące kosztów działalności przedsiębiorstw, których przedmiotem działalności jest zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, bez względu na formę organizacyjno-prawną.

W ramach szkolenia zostaną omówione koszty poszczególnych obszarów działalności przedsiębiorstwa, w tym:
• produkcji wody (stacji uzdatniania wody),
• dystrybucji wody do różnych odbiorców,
• odprowadzania ścieków,
• oczyszczania ścieków,

W imieniu Romana Kotapskiego i BDO Sp. z o.o. serdecznie zapraszamy na szkolenie ,,Certyfikowany kurs controllera”. Szkolenie odbędzie się w Katowicach (12-13.09. i 26-27.09.). Szczegóły i program szkolenia na stronie www.szkolenia-bdo.pl. Informacje Marzena Paćkowska tel. 600 092 599

Autor: Roman Kotapski
Rachunek kosztów usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Pomiar, ujmowanie, kontrola i sprawozdawczość
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISBN 978-83-7695-646-6, stron 279

Książka poświęcona jest rachunkowi kosztów działalności przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. Publikacja w sposób istotny wypełnia lukę z zakresie rachunku kosztów przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych oraz zasad projektowania ich struktur kosztów. W książce przedstawiono m.in.:

BRZ MARINA wykonało analizę procesu produkcyjnego na potrzeby opracowania zasad kalkulacji kosztów zleceń produkcyjnych.
Na podstawie przeprowadzonej analizy opracowano:
-zasady rozliczania kosztów wydziałowych,
-zasady kalkulacji robocizny pracowników wykonawczych,
-kartę kalkulacyjną zlecenia produkcyjnego wraz z instrukcją jej sporządzenia,
-zasady rozliczania kosztów zleceń produkcyjnych,
-budżet kosztów Wydziału,
-zakres zadań pracownika- młodszego specjalisty ds. logistyki.

Serdecznie zapraszamy do przeczytania artykułu dr inż. Romana Kotapskiego pt. „Model regulacji rynków wodnego i ściekowego", który ukazał się w Przeglądzie Komunalnym nr 12/2016.

Serdecznie zapraszamy do przeczytania artykułu Romana Kotapskiego pt. „ Jak prezentować i ujmować koszty działalności przedsiębiorstwa wod-kan?” Prezentacja kosztów działalności przedsiębiorstwa wod-kan wg układu rodzajowego nie jest wystarczająca. Może posłużyć co najwyżej do ogólnej sprawozdawczości, ale na pewno nie do zarządzania firmą. W artykule przedstawiono koszty działalności przedsiębiorstwa wg rodzajów jego działalności tj.

Nowe szkolenie: Kalkulacja i rozliczanie kosztów

Celem szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy w zakresie kalkulacji i rozliczania kosztów w przedsiębiorstwie. Na szkoleniu będą omawiane zagadnienia dotyczące:

  • metod i rodzajów kalkulacji kosztów,
  • kalkulacji kosztów wyrobów i usług z uwzględnieniem wykorzystywanych zasobów,
  •  kalkulacji kosztów zasobów przedsiębiorstwa,
  •  rozliczania kosztów,
  • ujmowania kosztów działalności przedsiębiorstwa,
  • dokumentacji dotyczącej zasad kalkulacji kosztów.

Szczegółowy program w zakładce Szkolenia.