Logowanie

Nawigacja

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘwww.e-marina.eu - księgarnia internetowa Marina


Referencje

REFERENCJE
System budżetowania
Roman Kotapski, z MARINA Sp. z o.o. działając pod marką Biuro Rachunkowości Zarządczej MARINA opracował system budżetowania dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku.
Opracowany system budżetowania zawiera:
-  budżet operacyjny Spółki, w tym 16 budżetów cząstkowych, 
- instrukcje budżetowe, które składają się na Księgę budżetową Spółki,
- wzory formularzy budżetowych wraz z formułami przeliczeniowymi,
- rachunki wyników dotyczące rodzajów prowadzonych przez Spółkę działalności,
- raport controllera z działalności Spółki dla Zarządu,
- zakładowy plan kont – zespoły 5 Koszty wg typów działalności i ich rozliczenie oraz 7 Przychody i koszty związane z ich osiągnięciem (działalność operacyjna), wraz z komentarzem, który stanowi element polityki rachunkowości Spółki.
W ramach niniejszego zlecenia również opracowano instrukcje i zasady kalkulacji kosztów operacji oraz usług pracowni diagnostycznych, które stanowią element systemu wprowadzanego w Spółce systemu controllingu.
Opracowanie systemu budżetowania było poprzedzone przygotowaniem przez Romana Kotapskiego  koncepcji systemu budżetowania i zatwierdzeniem jej przez Zarząd Spółki.
Wdrożony system budżetowania umożliwia zarządzanie kosztami Spółki w zakresie:
- działalności szpitala, w tym koszty leczenia pacjenta, pobytu pacjenta na oddziale, zasobów ludzkich, utrzymania aparatury medycznej i oddziałów szpitalnych,
- utrzymania bloku operacyjnego,
- działalności pracowni diagnostycznych,
- działalności przychodni rejonowych i specjalistycznych,
- działalności zakładu opiekuńczo-leczniczego,
- realizacji zleconych profilaktycznych programów zdrowotnych,
- medycyny szkolnej,
- utrzymania infrastruktury.
Opracowanie systemu budżetowania przyniosło Spółce wiele korzyści i usprawnień, w szczególności poprawiło:
- przejrzystość wyników i kosztów działalności Spółki,
- identyfikację kosztów działalności Spółki z uwzględnieniem szczegółowo wyodrębnionych miejsc ich powstawania,
- racjonalizację wykorzystania zasobów np. w zakresie wykorzystania pracowni diagnostycznych,
- wykorzystanie zasobów ludzkich,
- organizację pracy w Spółce,
- świadomość ponoszonych kosztów działalności Spółki wśród kierowników jednostek organizacyjnych,
- merytoryczną komunikację z Radą Nadzorczą,
- jakość zarządzania finansami Spółki,
- przejrzystość ewidencji przychodów i kosztów działalności Spółki.<!--[if gte mso 9]>

Normal
0


21


false
false
false

PL
X-NONE
X-NONE


<![endif]--><!--[if gte mso 9]>
DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99"
LatentStyleCount="267">
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/>
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/>


UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/>

UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/>
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/>
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/>

UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/>

UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/>
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/>
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/>
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/>
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/>
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/>
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/><![endif]--><!--[if gte mso 10]>

<![endif]-->
REFERENCJE

• Analiza systemu informacyjnego na potrzeby wdrożenia systemu budżetowania i controllingu

Roman Kotapski i Magdalena Talarska z MARINA Sp. z o.o. dokonali dla Przedsiębiorstwa Budownictwa Górniczego i Energetycznego „EGBUD” w Bogatyni analizy systemu informacyjnego na potrzeby wdrożenia systemu budżetowania i controllingu.
Przedstawione opracowanie zawiera analizę i ocenę dotychczasowych rozwiązań w zakresie:
-organizacji funkcjonowania systemu budżetowania i controllingu,
-kalkulacji i rozliczenia kosztów,
-ewidencji kosztów w Spółce,
-systemów informacyjnych i informatycznych.
Opracowana analiza przedstawia również założenia i etapy wdrażania systemu budżetowania i controllingu, w tym jego harmonogramu.
Dokonana analiza przedstawia efekty zakończenia danego etapu wdrożenia systemu do budżetowania i controllingu oraz zakres zasad, procedur i budżetów do opracowania niezbędnych do ich osiągnięcia. Wyszczególniono również istotne zadania niezbędne do prawidłowego i efektywniejszego funkcjonowania systemu budżetowania i controllingu.
Dzięki dokonaniu analizy systemu informacyjnego na potrzeby wdrożenia systemu budżetowania i controllingu wskazano problemy oraz zaproponowano sposoby ich rozwiązania tak, aby wdrożony system budżetowania i controllingu, mógł sprawnie funkcjonować w Spółce.
Roman Kotapski i Magdalena Talarska wykazali się wysokimi kwalifikacjami w zakresie opracowania analizy systemu informacyjnego na potrzeby wdrożenia systemu budżetowania i controllingu.
W trakcie realizacji prac, uwzględniali uwagi i sugestie Zamawiającego. Możemy polecić współpracę z Romanem Kotapskim i Magdaleną Talarską, jako rzetelnymi doradcami i wykonawcami prac w powyższym zakresie.

 REFERENCJE

Roman Kotapski z MARINA Sp. z o.o. działając pod marką Infosynergia opracował Audyt systemu informacyjnego na potrzeby wdrożenia systemu budżetowania w Beskidzkim Centrum Onkologii im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej. Przedmiotem audytu było:
1. analiza dotychczasowych rozwiązań ewidencyjnych w zakresie ewidencji przychodów i kosztów działalności Szpitala,
2. analiza rachunku kosztów Szpitala,
3. ocena przyjętych zasad kalkulacji kosztów usług Szpitala,
4. analiza wykorzystywanych systemów informacyjnych,
5. przedstawienie zakresu  i harmonogramu wdrożenia docelowego systemu budżetowania w Szpitalu,
6. przedstawienie haromonogramu wdrożenia systemu informatycznego do budżetowania i controllingu PROPHIX,
7. sformułowanie wniosków w zakresie wdrożenia sprawnego funkcjonowania systemu budżetowania w Szpitalu.
Opracowana analiza przedstawia również założenia i etapy wdrażania systemu budżetowania. Dokonana analiza przedstawia efekty zakończenia danego etapu wdrożenia systemu do budżetowania. Zawiera też zakres zasad i procedur niezbędnych do osiągnięcia celów wdrożenia. (…)
Na podstawie przedstawionego opracowania Dyrekcja Szpitala podjęła decyzję o wdrożeniu systemu budżetowania i systemu informatycznego do budżetowania i controllingu oraz zmianie dotychczasowego zakładowego planu kont w zakresie ewidencji przychodow i kosztów działalności Szpitala.  (…)

Czytaj dalej...