Logowanie

Nawigacja

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘwww.e-marina.eu - księgarnia internetowa Marina


Korzyści z wdrożenia systemu budżetowania i controllingu

Dostęp do danych – wdrożony system budżetowania zapewnia dostęp do rzeczywistych danych liczbowych o poziomie kosztów zarówno po stronie wykonania, jak i planowania. Kierownicy poszczególnych działów mają dostęp do tych danych we własnych obszarach odpowiedzialności. Wdrożony system zapewnia im również możliwość wielowymiarowego analizowania informacji w dowolnie wybranych przedziałach czasowych. Dodatkowa funkcjonalność dająca kierownikom możliwość bieżącego przeglądania danych ze szczegółowością poszczególnych zapisów księgowych znacznie poprawiła świadomość pracowników o wpływie ich obszaru na wynik finansowy spółki i odciąża księgowość od bieżącego informowania o tym, co zostało zaksięgowane na danym koncie.


Piotr Manczur
Dyrektor ds. Finansowych
PWiK w Bolesławcu
Fragment z artykułu: Kotapski R., Manczur P.: Budżetowanie w PWiK w Bolesławcu


"Wodociągi, Kanalizacja", 4(86)/2011


Zalety wdrożenia systemu budżetowania przez Biuro Rachunkowości Zarządczej MARINA:


•szybki czas wdrożenia,
•jasno sprecyzowane cele i świadomość potrzeby wdrożenia systemu wśród wdrażających,
•jasno sprecyzowany i zatwierdzony przez zleceniodawcę harmonogram działań, kontrola postępu wykonania prac, brak przestojów, zakłóceń w pracy spowodowane zbytnim zaangażowaniem się w realizację projektu poszczególnych pracowników,
•obiektywność w zakresie wdrożeń, w odniesieniu do całego przedsiębiorstwa, a nie w zgodzie z interesem poszczególnych pracowników (żaden pracownik nie chce „pochwalić się”, że to jego dział generuje wysokie koszty w przedsiębiorstwie, 
•doświadczenie związane z uczestnictwem w wielu podobnych projektach, unikanie błędów, nieprawidłowych sformułowań, rozwiązań,
•elastyczność w działaniu, dopasowanie do potrzeb i specyfiki przedsiębiorstwa,
•szybkie reagowanie na zmieniające się potrzeby kierownictwa,
•zastosowanie gotowych (często wypróbowanych) rozwiązań,
•wysokie zdolności organizacyjne, interdyscyplinarne, umiejętności analitycznego myślenia wszystkich pracowników BRZ MARINA,
•dokładne poznanie specyfiki działalności przedsiębiorstwa (kiedy trzeba ubieramy kalosze, wchodzimy na drabinę, ubieramy kask i idziemy na budowę, zaglądamy na oddziały szpitalne, sale operacyjne a nawet do prosektorium, gdyż  system budżetowania powstaje na podstawie naszych obserwacji, dokładnego zapoznania się ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa a nie w biurze właściciela, prezesa zarządu czy dyrektora).Powrót