Logowanie

Nawigacja

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘwww.e-marina.eu - księgarnia internetowa Marina


Oferta

KARTA KALKULACJI ZLECENIA


Kalkulacja kosztów ofert dla klientów niejednokrotnie stanowi problem dla przedsiębiorstw. Przed podaniem ceny klientowi oferenci nie są w stanie określić, czy dane zlecenie przyniesie zysk, czy oferowana cena pokryje koszty realizacji zlecenia i pozwoli jeszcze na nim zarobić. W związku z tym oferujemy Państwu opracowanie karty kalkulacji zleceń.

Dzięki opracowaniu karty kalkulacji zleceń będą mogli Państwo nie tylko sporządzać oferty dla potencjalnych klientów, lecz również prawidłowo kalkulować koszty zleceń. Oferowana przez nas karta jest dostosowana do Państwa wymagań informacyjnych. Uwzględnia wszystkie procesy i zasoby niezbędne do realizacji zlecenia, tak aby przewidzieć i skalkulować koszty.

Opracowana przez Biuro Rachunkowości Zarządczej MARINA karta kalkulacji zlecenia może być wykorzystywana do:  • sporządzania według jednolitych zasad ofert dla klientów,
  • planowania wyniku realizacji zlecenia tak, aby zlecenie przyniosło określone profity dla spółki, w tym 
  • rentowności założonej przez zarząd spółki,
  • planowania zasobów realizacji zlecenia,
  • udzielenia informacji klientowi o cenie realizacji zlecenia na podstawie jego zapytania,
  • planowania działalności poszczególnych jednostek organizacyjnych.

Karta kalkulacji zlecenia może również służyć procesowi budżetowania i controllingu w spółce, a także kontroli działalności przedsiębiorstwa. Dzięki stworzonej przez nas karcie będą mieli Państwo pewność, że zaoferowana klientom cena nie tylko pokrywa koszty realizacji zleceń oraz koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa, ale także przynosi zysk, a przede wszystkim pozwoli nadzorować przebieg pracy w przedsiębiorstwie oraz zoptymalizować wykorzystanie zasobów materialnych i ludzkich.


Powrót