Logowanie

Nawigacja

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘwww.e-marina.eu - księgarnia internetowa Marina


System budżetowania i controllingu


Podstawowe cele, jakie można osiągnąć przez wdrożenie systemu budżetowania, opracowanego przez Biuro Rachunkowości Zarządczej MARINA to:
– umożliwienie realizacji przyjętej strategii działalności przedsiębiorstwa,
– pomoc w planowaniu i organizacji pracy,
– planowanie zaangażowania i zużycia zasobów materiałowych, ludzkich, finansowych i niematerialnych,
– zapewnienie koordynacji działań różnych jednostek organizacyjnych przedsiębiorstwa,
– umożliwienie poznania poziomu wpływów na etapie planu,
– umożliwienie poznania poziomu wydatków na etapie planu, a nie w momencie ich poniesienia,
– motywowanie kadry zarządzającej i pracowników do efektywnego i racjonalnego działania,
– kontrolowanie poziomu planowanych i ponoszonych kosztów produktów i działalności przedsiębiorstwa,
– obniżenie poziomu ryzyka i niepewności działalności przedsiębiorstwa,
– racjonalne zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa,
– monitorowanie działalności przedsiębiorstwa,
– pomoc w ocenie pracy pracowników.Osiągnięcie tych celów przez wdrożenie systemu budżetowania pozwoli lepiej zarządzać przedsiębiorstwem. Trudno wyobrazić sobie zarządzanie przedsiębiorstwem, jeśli nie będzie:
-wyznaczonych celów do osiągnięcia,
-jego zaplanowanej działalności,
-kontroli wykorzystania zasobów będących w jego dyspozycji.


Tak więc budżetowanie ma usprawnić zarządzanie przedsiębiorstwem, a szczególnie ułatwić proces podejmowania decyzji przez zarządzających, a także realizację zadań.


System budżetowania to nie tylko tabele w arkuszu kalkulacyjnym!


Czytaj dalej...


© MARINA Sp. z o.o.