Logowanie

Nawigacja

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘwww.e-marina.eu - księgarnia internetowa Marina


Oferta

ZAKŁADOWY PLAN KONT NA POTRZEBY ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM


Dane finansowe uzyskiwane z systemu finansowo-księgowego są niezwykle ważne z punktu widzenia podejmowania decyzji. Ewidencja przychodów i kosztów musi pozwalać zarządowi na sprawne zarządzanie przedsiębiorstwem.

Wobec tego ewidencja przychodów musi odzwierciedlać:  • rodzaje działalności, czyli usługi, produkcja, handel,
  • realizowane zlecenia,
  • inne przychody uzyskiwane.

Ewidencja kosztów, aby właściwie zarządzać przedsiębiorstwem, musi uwzględniać ośrodki odpowiedzialności za koszty, procesy i istotne miejsca powstawania kosztów. W szczególności powinno się ewidencjonować koszty:


*rodzajów działalności,
*realizowanych zleceń,
*wyodrębnionych jednostek organizacyjnych w przedsiębiorstwie,
*koszty sprzedaży usług, towarów, wyrobów gotowych,
*koszty działań marketingowych,
*koszty utrzymania infrastruktury,
*koszty zarządzania i obsługi przedsiębiorstwa,
*koszty działalności badawczo rozwojowej,


Tak przedstawione przekroje ewidencji przychodów i kosztów pozwalają na zaprojektowanie rachunku wyników działalności przedsiębiorstwa. Poza tym jedynie wyodrębnienie kosztów wszystkich procesów i miejsc powstawania kosztów umożliwia skuteczne zarządzanie przedsiębiorstwem oraz kontrolę kosztów.


Powrót