Logowanie

Nawigacja

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘwww.e-marina.eu - księgarnia internetowa Marina


Oferta


RACHUNEK WYNIKÓW PRZEDSIĘBIORSTWA


Usługa, którą chcielibyśmy Państwu zaproponować, to opracowanie i wykonywanie raportów i analiz dla zarządu. Proponowany przez nas raport pozwala uzyskać syntetyczną i przejrzystą informację o:


 • marżach uzyskanych na poszczególnych produktach, towarach i usługach oraz ich rentowności,
 • strukturze sprzedaży według odbiorców wraz z analizą stanu należności i marż uzyskanych na kluczowych klientach,
 • przychodach z uwzględnieniem rodzajów działalności przedsiębiorstwa (handel, produkcja, usłu-gi),
 • kosztach prowadzenia działalności produkcyjnej, usługowej, handlowej,
 • kosztach funkcjonowania komórek organizacyjnych i wyodrębnionych obszarów działalności przedsiębiorstwa,
 • kosztach działań marketingowych,
 • kosztach utrzymania infrastruktury, zarządzania i obsługi przedsiębiorstwa,
 • wyniku finansowym na działalności poszczególnych obszarów działalności przedsiębiorstwa,
 • wyniku finansowym na działalności całego przedsiębiorstwa.                                                   Układ proponowanego przez nas raportu będzie w wyraźny sposób obrazował: • uzyskane wyniki przedsiębiorstwa,
 • analizę sprzedaży zarówno asortymentowo, jak i według klientów,
 • analizę kosztów działalności przedsiębiorstwa,
 • analizę wykorzystania zasobów przedsiębiorstwa,
 • wnioski obejmujące zarówno obszary funkcjonujące prawidłowo, jak i dziedziny, w których przydałyby się udoskonalenia, tak by w przyszłości zapewnić maksymalizację zysku Państwa przedsiębiorstwa oraz bezpieczeństwo i spokój właścicielom.

Stworzenie takiego raportu w łatwy i szybki sposób usprawnia proces podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie oraz ocenę zarówno jego sytuacji finansowej, jak i wyodrębnionych organizacyjnie jego części. Pozwala odpowiedzieć na najważniejsze pytania stawiane przez zarząd: na czym przedsiębiorstwo zarabia i dlaczego tak mało!