Logowanie

Nawigacja

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘwww.e-marina.eu - księgarnia internetowa Marina


Budżet kontraktów budowlanych

BUDŻET KONTRAKTÓW BUDOWLANYCHSzkolenie jest poswięcone problematyce tworzenia i wykorzystywania budżetów kontraktów budowlanych w zarządzaniu przedsiębiorstwem budowlano-montażowym.


W trakcie szkolenia zostaną omówione zagadnienia dotyczące m.in.:
• kosztów kontraktów, w tym w szczególności wpływu rozliczeń kosztów pośrednich na jego wynik,
• tworzenia budżetu kontraktu i jego wykorzystania w zarządzaniu przedsiębiorstwem,
• systemu kontroli kosztów kontraktu, w tym ewidencji jego przychodów.


Przedstawione zostaną również problemy organizacyjne, które mają istotny wpływ na sprawny proces tworzenia budżetów kontraktów budowlanych.


Cel szkolenia


Celem szkolenia jest przedstawienie istoty budzetów kontraktów budowlanych, a w szczególności ich wykorzystanie w zarządzaniu przedsiębiorstwami budowlano-montażowymi.


Adresaci szkolenia


Szkolenie jest skierowane do:
• kierowników kontraktów budowlanych,
• właścicieli przedsiębiorstw,
• dyrektorów finansowych,
• kierowników budowy,
• pracowników działów ekonomicznych, controllingu zatrudnionych w przedsiębiorstwach budowlano-montażowych,
• wszystkich zainteresowanych poruszaną tematyką.


Metodologia pracy


Szkolenie prowadzone będzie w formie informacyjno – doradczej, w postaci mini wykładów połączonych z elementami warsztatów. Zaprezentowane i omówione zostaną liczne przykłady odnoszące się do budżetów kontraktów budowlanych. Indywidualne i grupowe rozmowy uczestników szkolenia z prowadzącym zapewnią wymianę wiedzy, umiejętności i doświadczeń oraz rozwieją wszelkie wątpliwości i problemy uczestników związane z budżetami kontraktów budowlanych. Atrakcyjność szkolenia zapewni prezentacja multimedialna obejmująca tematykę szkolenia.Program szkolenia


1. Budżetowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem
• istota i cele budżetowania,
• system budżetowania przedsiębiorstwa,
• budżet działalności przedsiębiorstwa budowlano-montażowego,
• korzyści z wdrożenia systemu budżetowania przedsiębiorstw.


2. Koszty budowy
• kosztorys a budżet budowy,
• budżet kosztów budowy,
• budżet kosztów budowy - zadanie,
• organizacja systemu budżetowania w obszarze realizacji kontraktów budowlanych.


3. Kontrola budżetowa kontraktu budowlanego
• istota i system kontroli budżetowej przedsiębiorstwa,
• sprawozdanie z wykonania budżetu kontraktu,
• ewidencja przychodów i kosztów kontraktu budowlanego na potrzeby zarządzania kontraktem,
• wpływ rozliczanych kosztów pośrednich na wynik kontraktu,
• współpraca kierownika kontraktu z działem księgowości.


Informacje o prowadzącym szkolenie


Roman Kotapski (dr inż.) – Prezes Zarządu Biura Rachunkowości Zarządczej MARINA Sp. z o.o. (www.brz-marina.pl), konsultant w zakresie zarządzania kosztami w przedsiębiorstwie oraz pracownik Katedry Controllingu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (od 1996 r.).


Specjalizuje się we wdrażaniu systemów budżetowania, zarządzania kosztami oraz controllingu. Autor programów szkoleniowych rachunkowości, controllingu i budżetowania. W tym zakresie współpracuje z przedsiębiorstwami z branży budowlano-montażowej, handlowej, komunalnej, usługowej i innych. Oto niektóre z nich: POLIMEX Mostostal SA, Skanska, J.W. Construction, Beskidzkie Centrum Onkologii im. Jana Pawła II, PIXEL Sp. z o.o., HASTA Sp. z o.o., Biurovita Sp. z o.o., Radio Katowice SA, PROGRAFIX Sp. z o.o., Energopol Południe SA, Stalexport Autostrada Małopolska SA, Bickhardt Bau Polska Sp. z o.o. Referencje znajdują się na stronie internetowej (www.brz-marina.pl).


Członek Rady Programowej i stały współpracownik miesięcznika „Controlling i Rachunkowość Zarządcza”.


Autor licznych publikacji w zakresie budżetowania, controllingu, rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej i rachunkowości na łamach wielu czasopism m.in. Controlling i Rachunkowość Zarządcza, Rachunkowość, Rachunkowość Budżetowa, Biuletyn Rachunkowości i Finansów, Budownictwo Polskie oraz autor i współautor książek Budżetowanie kosztów w przedsiębiorstwie (Wyd. ODDK 2002), Rachunkowość w zarządzaniu zdecentralizowanym przedsiębiorstwem (Wyd. PWE 2001), ABC kosztów przedsiębiorstwa telewizyjnego (Wyd. Montevideo 2005), Rachunkowość zarządcza. Zbiór zadań (Wydawnictwo MARINA 2009), Budżetowanie w przedsiębiorstwie. Kompendium wiedzy (Wyd. MARINA 2006), Rachunkowość zarządcza. Kompendium wiedzy (Wyd. MARINA 2008), Budżetowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem budowlano-montażowym (Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2010).


Dotychczas zrealizowane projekty:
• projektowanie i wdrażanie systemów zarządzania kosztami przedsiębiorstwa,
• projektowanie i wdrażanie systemów budżetowania,
• kosztorysowanie produktów,
• tworzenie zakładowych planów kont,
• projektowanie systemów sprawozdawczo-informacyjnych dla potrzeb zarządzania, planowania i kontroli kosztów,
• analizy ekonomiczne i inwestycyjne.


Miejsce, termin, czas trwania szkolenia


Obecnie oferujemy Państwu wyłącznie możliwość zorganizowania szkolenia zamkniętego w siedzibie Państwa firmy. W celu uzyskania szczegółowej oferty na temat szkolenia prosimy o kontakt telefoniczny (71 368 68 50) lub e-mailowy (biuro@brz-marina.pl).


Organizator szkolenia


Biuro Rachunkowości Zarządczej MARINA
MARINA Sp. z o.o.
ul. Zimowa 14/1
53-018 Wrocław
Tel. (71) 368 68 50
biuro@brz-marina.pl
www.brz-marina.pl


Kontakt
Wojciech Walkowiak
biuro@brz-marina.pl
tel. 71 368 68 50


Roman Kotapski
roman.kotapski@brz-marina.pl
tel. 501 423 119