Logowanie

Nawigacja

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘwww.e-marina.eu - księgarnia internetowa Marina


Ewidencja przychodów i kosztów na potrzeby zarządzania - warsztaty

EWIDENCJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW NA POTRZEBY ZARZĄDZANIA
warsztaty 


Szkolenie jest poświęcone tworzeniu zakładowych planów kont na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem oraz projektowaniu wielostopniowego i wieloblokowego rachunku wyników.


W trakcie szkolenia zostaną omówione zagadnienia dotyczące: 
• systematyki kosztów działalności przedsiębiorstwa,
• podziału kosztów całkowitych przedsiębiorstwa na koszty stałe i zmienne,
• wyodrębniania ośrodków odpowiedzialności oraz miejsc powstawania kosztów,
• tworzenia zakładowych planów kont na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwa,
• projektowania i wdrożenia rachunku wyników na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem.
 
Podsumowaniem szkolenia będzie sporządzenie rachunku wyników i omówienie jego wdrożenia w przedsiębiorstwie jako elementu sprawozdawczości wewnętrznej na potrzeby zarządu przedsiębiorstwa.


Cel szkolenia


Celem szkolenia jest przedstawienie tworzenia zakładowego planu kont na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem oraz wykorzystania informacji z systemu finansowo-księgowego na potrzeby sprawozdawczości wewnętrznej, w tym tworzenia rachunku wyników z uwzględnieniem rodzajów działalności, ośrodków odpowiedzialności, procesów i istotnych miejsc powstawania kosztów.


Adresaci szkolenia


Szkolenie jest skierowane do:
• właścicieli przedsiębiorstw,
• dyrektorów finansowych,
• głównych księgowych,
• pracowników działów finansowo-księgowych oraz controllingu,
• pracowników, którzy będą odpowiedzialni za wdrożenie, stosowanie i rozwój systemu budżetowania w przedsiębiorstwie lub, w których juz funkcjonuje system budżetowania,
• wszystkich zainteresowanych procesem budżetowania.


Metodologia pracy


Szkolenie prowadzone będzie w formie informacyjno - doradczej, w postaci mini wykładów połączonych z warsztatami. W celu zilustrowania materiału wykładowego uczestnicy szkolenia będą mieli do rozwiązania kilka specjalnie przygotowanych zadań, związanych z poruszaną na wykładzie tematyką, przez co będą aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.


Indywidualne i grupowe rozmowy uczestników szkolenia z prowadzącym zapewnią wymianę wiedzy, umiejętności i doświadczeń oraz rozwieją wszelkie wątpliwości i problemy uczestników nasuwające się w trakcie szkolenia. Atrakcyjność szkolenia zapewni prezentacja multimedialna obejmująca tematykę szkolenia.


Program szkolenia


1. Koszty działalności przedsiębiorstwa
1.1 Koszty działalnosci podstawowej
1.2 Koszty utrzymania infrastruktury przedsiębiorstwa
1.3 Koszty utrzymania placówek handlowych
1.4 Koszty zasobów ludzkich
1.5 Koszty zarządzania i obsługi przedsiębiorstwa
1.6 Koszty ogólne przedsiębiorstwa
1.7 Ośrodki odpowiedzialności i miejsca powstawania kosztów w przedsiębiorstwie
1.8 Wyodrębnianie procesów, ośrodków odpowiedzialności, miejsc powstawania kosztów - ćwiczenie 1
1.9 Koszty wytworzenia produktu w aspekcie ustawy o rachunkowości - konsekwencje w ewidencji i rozliczaniu kosztów


2. Organizacja ewidencji przychodów i kosztów
2.1 System rachunkowości przedsiębiorstwa
2.2 Koszty działalności produkcyjnej
2.3 Koszty działalnosci handlowej
2.4 Koszty działalności usługowej
2.5 Koszty zaplecza technicznego
2.6 Koszty zarządzania i obsługi przedsiębiorstwa
2.7 Grupowanie kosztów w przedsiebiorstwie - ćwieczenie 2
2.8 Przychody z działalności operacyjnej
2.9 Tworzenie planu kont zespołów 5 i 7 dla potrzeb zarządzania przedsiębiorstwem - ćwiczenie 3
2.10 Rozliczanie kosztów pośrednich


3. Rachunek wyników i jego wdrożenie
3.1 Istota wielostopniowego i wieloblokowego
3.2 Rachunek wyników przedsiębiorstwa o zróżnicowanej działalności
3.3 Sporządzenie rachunku wyników - ćwiczenie 4
3.4 Wdrożenie wieloblokowego i wielostopniowego rachunku wyników


4. Wybrane problemy wdrażania zakładowych planów kont - podsumowanie


Przykładowe ćwiczenia ilustrujące materiał wykładowy


1. Wyodrębnianie procesów, ośrodków odpowiedzialności, miejsc powstawania kosztów.  Podstawą poznania przyczyn i mechanizmów powstawania kosztów przedsiębiorstwa jest wyodrębnienie w nim ośrodków odpowiedzialności, procesów i miejsc powstawania kosztów. Jest to punkt wyjścia do tworzenia zakładowego planu kont na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem.


2. Grupowanie kosztów w przedsiębiorstwie. Celem ćwiczenia jest grupowanie kosztów według ośrodków odpowiedzialności za koszty, procesów oraz miejsc powstawania kosztów.
 
3. Tworzenie planu kont zespoły 5 i 7 dla potrzeb zarządzania przedsiębiorstwem. Celem tego ćwiczenia będzie zbudowanie zestawienia kont syntetycznych i analitycznych dla wybranego przedsiębiorstwa.
 
4. Sporządzenie rachunku wyników. Rachunek wyników, który jest sporządzany na podstawie danych z systemu finansowo-księgowego, jest podstawowym sprawozdaniem dotyczącym działalności przedsiębiorstwa na potrzeby jego zarządzania.
Ćwiczenie będzie polegało na sporządzeniu rachunku wyników dla przedsiębiorstwa handlowego, które ma kilka sklepów oraz dla przedsiębiorstwa o zróżnicowanej działalności (handel i produkcja). Przy tym zostanie omówiony wpływ kluczy rozliczeniowych na wynik poszczególnych rodzajów działalności operacyjnej przedsiębiorstwa.


Informacje o prowadzącym szkolenie


Roman Kotapski (dr inż.) – Prezes Zarządu Biura Rachunkowości Zarządczej MARINA Sp. z o.o. (www.brz-marina.pl), konsultant w zakresie zarządzania kosztami w przedsiębiorstwie oraz pracownik Katedry Controllingu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (od 1996 r.).


Specjalizuje się we wdrażaniu systemów budżetowania, zarządzania kosztami oraz controllingu. Autor programów szkoleniowych rachunkowości, controllingu i budżetowania. W tym zakresie współpracuje z przedsiębiorstwami z branży budowlano-montażowej, handlowej, komunalnej, usługowej i innych. Oto niektóre z nich: POLIMEX Mostostal SA, Skanska, J.W. Construction, Beskidzkie Centrum Onkologii im. Jana Pawła II, PIXEL Sp. z o.o., HASTA Sp. z o.o., Biurovita Sp. z o.o., Radio Katowice SA, PROGRAFIX Sp. z o.o., Energopol Południe SA, Stalexport Autostrada Małopolska SA, Bickhardt Bau Polska Sp. z o.o. Referencje znajdują się na stronie internetowej (www.brz-marina.pl).


Członek Rady Programowej i stały współpracownik miesięcznika „Controlling i Rachunkowość Zarządcza”.


Autor licznych publikacji w zakresie budżetowania, controllingu, rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej i rachunkowości na łamach wielu czasopism m.in. Controlling i Rachunkowość Zarządcza, Rachunkowość, Rachunkowość Budżetowa, Biuletyn Rachunkowości i Finansów, Budownictwo Polskie oraz autor i współautor książek Budżetowanie kosztów w przedsiębiorstwie (Wyd. ODDK 2002), Rachunkowość w zarządzaniu zdecentralizowanym przedsiębiorstwem (Wyd. PWE 2001), ABC kosztów przedsiębiorstwa telewizyjnego (Wyd. Montevideo 2005), Rachunkowość zarządcza. Zbiór zadań (Wydawnictwo MARINA 2009), Budżetowanie w przedsiębiorstwie. Kompendium wiedzy (Wyd. MARINA 2006), Rachunkowość zarządcza. Kompendium wiedzy (Wyd. MARINA 2008), Budżetowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem budowlano-montażowym (Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2010).


Dotychczas zrealizowane projekty:
• projektowanie i wdrażanie systemów zarządzania kosztami przedsiębiorstwa,
• projektowanie i wdrażanie systemów budżetowania,
• kosztorysowanie produktów,
• tworzenie zakładowych planów kont,
• projektowanie systemów sprawozdawczo-informacyjnych dla potrzeb zarządzania, planowania i kontroli kosztów,
• analizy ekonomiczne i inwestycyjne.


Miejsce, termin, czas trwania szkolenia


Obecnie oferujemy Państwu wyłącznie możliwość zorganizowania szkolenia zamkniętego w siedzibie Państwa firmy. W celu uzyskania szczegółowej oferty na temat szkolenia prosimy o kontakt telefoniczny (71 368 68 50) lub e-mailowy (biuro@brz-marina.pl).


Organizator szkolenia


Biuro Rachunkowości Zarządczej MARINA
MARINA Sp. z o.o.
ul. Zimowa 14/1
53-018 Wrocław
Tel. (71) 368 68 50
biuro@brz-marina.pl
www.brz-marina.pl


Kontakt
Wojciech Walkowiak
biuro@brz-marina.pl
tel. 71 368 68 50


Roman Kotapski
roman.kotapski@brz-marina.pl
tel. 501 423 119