Logowanie

Nawigacja

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘwww.e-marina.eu - księgarnia internetowa Marina


Szkolenie Rachunek kosztów przedsiębiorstwa komunalnego

Biuro Rachunkowości Zarządczej MARINA w siedzibie Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. zorganizowała szkolenie pt. Zasady budżetowania zadaniowego i rachunek kosztów przedsiębiorstwa komunalnego na podstawie MKUO ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy. Program szkolenia obejmował:
• rachunek kosztów przedsiębiorstwa komunalnego,
• kalkulację cen i kosztów usług komunalnych,
• rozliczanie kosztów działalności przedsiębiorstwa komunalnego,
• system budżetowania w przedsiębiorstwie komunalnym,
• zarządzanie kontraktami,
• wykorzystanie narzędzi rachunkowości zarządczej na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem komunalnym,
• sprawozdawczość wewnętrzna na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem komunalnym,
• wdrażanie i funkcjonowanie budżetowania w przedsiębiorstwie komunalnym.

Powyższe zagadnienia były również odnoszone do działalności przedsiębiorstwa MKUO ProNatura Sp. z o.o.
Szkolenie prowadził dr inż. Roman Kotapski.
Zapraszamy do współpracy.