Logowanie

Nawigacja

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘwww.e-marina.eu - księgarnia internetowa Marina


Koncepcja systemu budżetowania w Legnickim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

BRZ MARINA opracowało koncepcję wdrożenia systemu budżetowania dla Legnickiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Koncepcja zawiera:
 cele wdrożenia budżetowania w Spółce,
– wyodrębnione obszary odpowiedzialności, procesy i miejsca powstawania kosztów,
– założenia organizacyjne funkcjonowania systemu budżetowania,
– schemat i układ budżetu operacyjnego,
– schematy i układy budżetów cząstkowych, które odzwierciedlają obszary działalności Spółki m.in. oczyszczania miasta, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, utrzymania zieleni miejskiej,
– założenia systemu kontroli budżetowej,
– zakres zadań specjalisty ds. controllingu,
– założenia i możliwości systemu informatycznego wspomagającego budżetowanie i controlling,
– harmonogram wdrożenia systemu budżetowania,
– organizacyjne aspekty wdrożenia i funkcjonowania budżetowania w Spółce.

W Koncepcji przedstawiono również:
– założenia dotyczące rozbudowy ewidencji przychodów i kosztów na potrzeby sprawnego funkcjonowania systemu budżetowania i controllingu w Spółce,
– propozycje rachunków wyników dotyczących działalności Spółki,
– układ i zawartość raportu z wykonania budżetów.