Logowanie

Nawigacja

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘwww.e-marina.eu - księgarnia internetowa Marina


Budżetowanie w przedsiębiorstwie - warsztaty

BUDŻETOWANIE W PRZEDSIĘBIORSTWIE
warsztaty


Szkolenie jest poświęcone problematyce tworzenia i wykorzystywania budżetów w zarządzaniu przedsiębiorstwem.


W trakcie szkolenia zostaną omówione zagadnienia dotyczące:
• budżetowania w przedsiębiorstwie,
• budżetów obszarów działalności przedsiębiorstwa,
• kontroli działalności przedsiębiorstwa,
• organizacji systemu budżetowania w przedsiębiorstwie.


Podsumowaniem szkolenia będzie szczegółowe omówienie kwestii dotyczącej wdrożenia systemu budżetowania w przedsiębiorstwie, min. koncepcji, etapów wdrożenia systemu budżetowania, a także wybranych problemów pojawiających się w trakcie wdrażania systemu budżetowania w przedsiębiorstwie. 


Cel szkolenia


Celem szkolenia jest przedstawienie istoty funkcjonowania systemu budżetowania w przedsiębiorstwie, w szczególności wdrożenia i wykorzystania budżetowania do zarządzania przedsiębiorstwem.


Adresaci szkolenia


Szkolenie jest adresowane do:
• właścicieli przedsiębiorstw,
• dyrektorów finansowych,
• głównych księgowych,
• pracowników działów finansowo-księgowych oraz controllingu,
• pracowników, którzy będą odpowiedzialni za wdrożenie, stosowanie i rozwój systemu budżetowania w przedsiębiorstwie lub, w których juz funkcjonuje system budżetowania,
• wszystkich zainteresowanych procesem budżetowania.


Metodologia pracy


Szkolenie prowadzone będzie w formie informacyjno-doradczej, w postaci mini wykładów połączonych z elementami warsztatów. Zaprezentowane i omówione zostaną liczne przykłady odnoszące się do funkcjonowania i wdrażania systemu budżetowania w przedsiębiorstwie. Indywidualne i grupowe rozmowy uczestników szkolenia z prowadzącym zapewnią wymianę wiedzy, umiejętności i doświadczeń oraz rozwieją wszelkie wątpliwości i problemy uczestników związane z budżetowaniem w przedsiębiorstwie. Atrakcyjność szkolenia zapewni prezentacja multimedialna obejmująca tematykę szkolenia.


Program szkolenia


1. Budżetowanie w przedsiębiorstwie
• istota i cele budżetowania
• system budżetowania w przedsiębiorstwie
• budżet działalności przedsiębiorstwa
• mity budżetowania
• korzyści z wdrożenia systemu budżetowania


2. Budżety obszarów działalności przedsiębiorstwa
• budżetowanie sprzedaży
• budżet działalności marketingowej
• kosztorysowanie przedsięwzięć organizacyjnych
• budżet ośrodka odpowiedzialności
• budżet kosztów obsługi i zarządzania przedsiębiorstwem
• budżet przedsiębiorstwa


3. Kontrola działalności przedsiębiorstwa
• istota i system kontroli budżetowej w działalności przedsiębiorstwa
• monitorowanie przedsiębiorstwa
• rachunek wyników przedsiębiorstwa
• wielostopniowy i wieloblokowy rachunek wyników przedsiębiorstwa - zadanie
• sprawozdanie z wykonania budżetu


4. Organizacja systemu budżetowania w przedsiębiorstwie
• aspekty organizacyjne systemu budżetowania
• ewidencja przychodów i kosztów
• instrukcja sporządzenia budżetu
• projekt systemu budżetowania w przedsiębiorstwie


5. Wdrożenie systemu budżetowania w przedsiębiorstwie
• wprowadzanie zmian w działalności przedsiębiorstwa
• etapy wdrożenia systemu budżetowania
• analiza systemu informacyjnego
• koncepcja systemu budżetowania
• procedury wdrażania budżetów cząstkowych
• system informatyczny budżetowania
• wybrane problemy wdrażania systemu budżetowania w przedsiębiorstwie


Roman Kotapski (dr inż.) – Prezes Zarządu Biura Rachunkowości Zarządczej MARINA Sp. z o.o. (www.brz-marina.pl), konsultant w zakresie zarządzania kosztami w przedsiębiorstwie oraz pracownik Katedry Controllingu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (od 1996 r.).


Specjalizuje się we wdrażaniu systemów budżetowania, zarządzania kosztami oraz controllingu. Autor programów szkoleniowych rachunkowości, controllingu i budżetowania. W tym zakresie współpracuje z przedsiębiorstwami z branży budowlano-montażowej, handlowej, komunalnej, usługowej i innych. Oto niektóre z nich: POLIMEX Mostostal SA, Skanska, J.W. Construction, Beskidzkie Centrum Onkologii im. Jana Pawła II, PIXEL Sp. z o.o., HASTA Sp. z o.o., Biurovita Sp. z o.o., Radio Katowice SA, PROGRAFIX Sp. z o.o., Energopol Południe SA, Stalexport Autostrada Małopolska SA, Bickhardt Bau Polska Sp. z o.o. Referencje znajdują się na stronie internetowej (www.brz-marina.pl).


Członek Rady Programowej i stały współpracownik miesięcznika „Controlling i Rachunkowość Zarządcza”.


Autor licznych publikacji w zakresie budżetowania, controllingu, rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej i rachunkowości na łamach wielu czasopism m.in. Controlling i Rachunkowość Zarządcza, Rachunkowość, Rachunkowość Budżetowa, Biuletyn Rachunkowości i Finansów, Budownictwo Polskie oraz autor i współautor książek Budżetowanie kosztów w przedsiębiorstwie (Wyd. ODDK 2002), Rachunkowość w zarządzaniu zdecentralizowanym przedsiębiorstwem (Wyd. PWE 2001), ABC kosztów przedsiębiorstwa telewizyjnego (Wyd. Montevideo 2005), Rachunkowość zarządcza. Zbiór zadań (Wydawnictwo MARINA 2009), Budżetowanie w przedsiębiorstwie. Kompendium wiedzy (Wyd. MARINA 2006), Rachunkowość zarządcza. Kompendium wiedzy (Wyd. MARINA 2008), Budżetowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem budowlano-montażowym (Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2010).


Dotychczas zrealizowane projekty:
• projektowanie i wdrażanie systemów zarządzania kosztami przedsiębiorstwa,
• projektowanie i wdrażanie systemów budżetowania,
• kosztorysowanie produktów,
• tworzenie zakładowych planów kont,
• projektowanie systemów sprawozdawczo-informacyjnych dla potrzeb zarządzania, planowania i kontroli kosztów,
• analizy ekonomiczne i inwestycyjne.


Miejsce, termin, czas trwania szkolenia


Miejscowość: Wrocław
Miejsce: Hotel Mercure Panorama, Sala Parkowa
Data: 21.02.2012 r.
Godzina: 9:00 – 15:00
Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa dnia 10.02.2012 r.


Cena szkolenia


Cena szkolenia wynosi 500 zł + 23% VAT (razem 615 zł)
Cena szkolenia obejmuje: udział jednej osoby w jednodniowym szkoleniu (8 x 45 min), komplet materiałów szkoleniowych, specjalistyczną książkę, certyfikat ukończenia szkolenia, przerwę kawową (napoje, ciastka itp.).


PROMOCJE


10% rabatu przy zgłoszeniu 2 osób z jednej firmy, 20% rabatu dla każdej kolejnej osoby z jednej firmy


15% rabatu przy zgłoszeniu do 7 lutego 2012 r.


Promocje nie łączą się ze sobą!


KSIĄŻKA: Każdy uczestnik szkolenia otrzyma książkę pt. Budżetowanie w przedsiębiorstwie. Kompendium wiedzy


Zasady udziału w szkoleniu


Podstawą uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO      oraz uiszczenia opłaty za szkolenie.


W celu otrzymania FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO prosimy o kontakt:
• telefoniczny:  71 368 68 50
• e-mailowy:
biuro@brz-marina.pl


Wypełnione zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem bądź pocztą na adres biura. Potwierdzenie jest wysyłane zgłoszonym uczestnikom najpóźniej 7 dni przed szkoleniem. Prosimy o dokonywanie wpłat za szkolenie na konto: Kredyt Bank S.A. 43 1500 1168 1211 6006 1248 0000 bezpośrednio po dokonaniu zgłoszenia z dopiskiem: Szkolenie: BUDŻETOWANIE - 21. 02. 2012 r.


Faktura zostanie przekazana uczestnikom w dniu rozpoczęcia szkolenia lub wysłana pocztą przed rozpoczęciem szkolenia na podstawie przedpłaty.
Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją ze szkolenia. W każdym momencie możliwe jest zastępstwo uczestnika inną osobą.


W przypadku odwołania zgłoszenia później niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia pobieramy opłatę manipulacyjną w wysokości 10% kosztów udziału w szkoleniu. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w szkoleniu spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa. Odwołanie zgłoszenia w terminie krótszym niż 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia nie zwalnia uczestnika z obowiązku zapłaty za szkolenie.


Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prowadzących oraz miejsca szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora. W przypadku odwołania szkolenia są zwracane jego koszty.


Organizator szkolenia


Biuro Rachunkowości Zarządczej MARINA
MARINA Sp. z o.o.
ul. Zimowa 14/1
53-018 Wrocław
Tel. (71) 368 68 50
biuro@brz-marina.pl
www.brz-marina.pl


Kontakt
Wojciech Walkowiak
biuro@brz-marina.pl
tel. 71 368 68 50


Roman Kotapski
roman.kotapski@brz-marina.pl
tel. 501 423 119