Logowanie

Nawigacja

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘwww.e-marina.eu - księgarnia internetowa Marina


Kalkulacja i rozliczanie kosztów

Roman Kotapski

Program szkolenia


KALKULACJA I ROZLICZANIE KOSZTÓW

CEL SZKOLENIA
Podstawowym celem szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy w zakresie kalkulacji i rozliczania kosztów w przedsiębiorstwie.
ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA
Na szkoleniu będą omówione zagadnienia dotyczące:
    metod i rodzajów kalkulacji kosztów,
    kalkulacji kosztów wyrobów i usług z uwzględnieniem wykorzystywanych zasobów,
    kalkulacji kosztów zasobów przedsiębiorstwa,
    rozliczania kosztów,
    ujmowania kosztów działalności przedsiębiorstwa,
    dokumentacji dotyczącej zasad kalkulacji kosztów.

ODBIORCY SZKOLENIA
Szkolenie jest skierowane do pracowników przedsiębiorstw, którzy w swojej pracy odpowiadają za koszty działalności przedsiębiorstwa. W szczególności do dyrektorów ekonomicznych, głównych księgowych, pracowników działów ekonomicznych, controllingu oraz księgowości. A także do kierowników działów produkcyjnych, pracowników działów kosztorysowania produkcji i usług oraz właścicieli przedsiębiorstw.
METODA PRACY
Szkolenie prowadzone będzie w formie informacyjno-doradczej, w postaci mini wykładów połączonych z elementami warsztatów. W celu zilustrowania materiału wykładowego uczestnicy szkolenia będą mieli do rozwiązania klika praktycznych zadań, związanych z poruszaną na wykładzie tematyką, przez co będą aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.
Indywidualne i grupowe rozmowy uczestników szkolenia z prowadzącym zapewnią wymianę wiedzy, umiejętności i doświadczeń oraz rozwieją wątpliwości i problemy, nasuwające się w trakcie szkolenia. Atrakcyjność szkolenia zapewni prezentacja multimedialna, obejmującą tematykę szkolenia oraz odwoływanie się do doświadczeń prowadzącego we wdrażaniu rachunku kosztów oraz zakładowych planów kont.
CZAS TRWANIA SZKOLENIA
Czas trwania szkolenia wynosi 8 godzin lekcyjnych.
Plan szkolenia
1.    Istota, potrzeba i zadania kalkulacji kosztów
2.    Kalkulacja cen i kosztów wyrobów gotowych i usług
3.    Kalkulacja kosztów zasobów z uwzględnieniem stopnia wykorzystania zdolności produkcyjnych
4.    Rozliczenia kosztów wewnętrznych w przedsiębiorstwie a wykorzystanie zasobów
5.    Wpływ rozliczanych kosztów pośrednich na koszty wytworzenia wyrobów i usług
6.    Kontrola kosztów działalności przedsiębiorstwa
7.    Ewidencja kosztów działalności przedsiębiorstwa na potrzeby kalkulacji kosztów
8.    Dokumentacja (instrukcja) zasad kalkulacji cen i kosztów wyrobów i usług
9.    Analiza i ocena dostosowania rachunkowości na potrzeby kalkulacji i rozliczania kosztów

Informacja o prowadzącym
Roman Kotapski (dr inż.) - konsultant w zakresie zarządzania kosztami, Prezes Zarządu MARINA Sp. z o.o.
Specjalizuje się w rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej, budżetowaniu, zarządzaniu kosztami, controllingu. Opracował i wdrożył zakładowe plany kont, karty kalkulacyjne zleceń produkcyjnych i usługowych, systemy budżetowania i controllingu wraz z instrukcjami.
Autor ponad 190 artykułów na temat rachunkowości, rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej i budżetowania publikowanych na łamach specjalistycznych czasopism, m.in. ,,Controlling i Zarządzanie”, ,,Wodociągi - Kanalizacja”, „Rachunkowość”, „Rachunkowość Budżetowa”, „Biuletyn Rachunkowości i Finansów”, „Rachunkowość finansowa i audyt”.
Jest autorem i współautorem książek m.in. Budżetowanie w przedsiębiorstwie. Kompendium wiedzy (Wydawnictwo MARINA 2006), Budżetowanie kosztów w przedsiębiorstwie (Wyd. ODDK 2002), Rachunkowość w zarządzaniu zdecentralizowanym przedsiębiorstwem (Wyd. PWE 2001), ABC kosztów przedsiębiorstwa telewizyjnego (Wyd. Montevideo 2005),. Rachunkowość zarządcza. Kompendium wiedzy (Wydawnictwo MARINA 2008), Zarządzanie przedsiębiorstwem budowlanym (Wyd. Poltext 2009), Rachunkowość zarządcza. Zbiór zadań (Wydawnictwo MARINA 2009), Budżetowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem budowlano-montażowym (Wydawnictwo MARINA 2014).
Zrealizowane wybrane zlecenia
1.    Opracowanie instrukcji kalkulacji kosztów operacji pacjenta Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku
2.    Opracowanie instrukcji kalkulacji kosztów usług pracowni diagnostycznych Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku
3.    Opracowanie zasady kalkulacji kosztów robocizny i kosztów jednostkowych usług sprzętowych i transportowych dla Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Chodzieży Sp. z o.o.
4.    Opracowanie zasad kalkulacji kosztów usług wynajmu jednostek transportowych i sprzętowych dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Raciborzu Sp. z o.o.
5.    Opracowanie zasad i instrukcji kalkulacji kosztów usług wewnętrznych dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o.
6.    Ocena zasadności kalkulacji kosztów jednostkowych wody i ścieków dla Urzędu Gminy w Lubinie
7.    Opracowanie zasad rozliczania kosztów transportu własnego RENEVIS Sp. z o.o. we Wrocławiu
8.    Instrukcja kalkulacji zleceń ślusarni i blacharni Przedsiębiorstwo Budownictwa Górniczego i Energetycznego EGBUD Sp. z o.o. w Bogatyni
9.    Opracowanie instrukcji kosztorysowania audycji radiowych Radio Katowice SA
10.    Opracowanie i wdrożenie systemu budżetowania dla Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Chodzieży
11.    Opracowanie zakładowego planu kont w zakresie zespołu 5 Koszty wg typów działalności i ich rozliczenie oraz zespołu 7 Przychody i koszty związane z ich osiągnięciem dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku
12.    Opracowanie zakładowego planu kont w zakresie zespołu 5 Koszty wg typów działalności i ich rozliczenie oraz zespołu 7 Przychody i koszty związane z ich osiągnięciem dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o. w Polkowicach
13.    Opracowanie koncepcji wdrożenia controllingu budowy dla Przedsiębiorstwa Robót Mostowych MOSTY-Łódź SA
14.    Ocena zasadności kalkulacji kosztów jednostkowych wody i ścieków dla Urzędu Gminy w Lubinie