Logowanie

Nawigacja

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘwww.e-marina.eu - księgarnia internetowa Marina


BUDŻETOWANIE W PRZEDSIĘBIORSTWIE- WARSZTATY

Program szkolenia

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA
Na szkoleniu będą omówione zagadnienia dotyczące tworzenia budżetu przedsiębiorstwa jak i budżetów cząstkowych dotyczących poszczególnych obszarów jego działalności. Również zostaną omówione zagadnienia kontroli budżetowej i jej wykorzystaniu do poprawienia działalności procesów wyodrębnionych w przedsiębiorstwie. W dalszej części zostaną omówione problemy dotyczące aspektów organizacyjnych funkcjonowania systemu budżetowania w przedsiębiorstwie. Istotnym częścią szkolenia będzie omówienie procesu wdrożenia systemu budżetowania, w tym opracowania jego koncepcji.

ODBIORCY SZKOLENIA
Szkolenie jest skierowane do pracowników przedsiębiorstw, w których zamierza się wdrożyć lub już funkcjonuje system budżetowania bez względu na reprezentowaną branżę. Szkolenie jest kierowane do właścicieli przedsiębiorstw, dyrektorów finansowych, pracowników działów ekonomicznych i controllingu oraz księgowości.

CEL SZKOLENIA
Podstawowym celem szkolenia jest przedstawienie istoty funkcjonowania i wdrożenia systemu budżetowania w przedsiębiorstwie, w szczególności wykorzystania budżetów do zarządzania przedsiębiorstwem.

METODA PRACY
Szkolenie prowadzone będzie w formie informacyjno-doradczej, w postaci mini wykładów połączonych z elementami warsztatów. W celu zilustrowania materiału wykładowego uczestnicy szkolenia będą mieli do rozwiązania klika praktycznych zadań, związanych z poruszaną na wykładzie tematyką, przez co będą aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.
Indywidualne i grupowe rozmowy uczestników szkolenia z prowadzącym zapewnią wymianę wiedzy, umiejętności i doświadczeń oraz rozwieją wszelkie wątpliwości i problemy, nasuwające się w trakcie szkolenia. Atrakcyjność szkolenia zapewni prezentacja multimedialna, obejmującą tematykę szkolenia oraz odwoływanie się do doświadczeń prowadzącego we wdrażaniu systemów budżetowania i controllingu oraz zarządzania kosztami w przedsiębiorstwach.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA
Czas trwania szkolenia wynosi 13-15 godzin lekcyjnych , na które składają się wykłady oraz ćwiczenie dotyczące problemów budżetowania.

Plan szkolenia

1.    Istota i cele zarządzania kosztami
1.1    Cele zarządzania kosztami
1.2    Ośrodki odpowiedzialności i miejsca powstawania kosztów w przedsiębiorstwie
1.3    Wyodrębnianie procesów, ośrodków odpowiedzialności w przedsiębiorstwie – ćwiczenie

2.    Istota i cele budżetowania
2.1    Istota budżetowania
2.2    Cele budżetowania
2.3    Warunki skutecznego wykorzystania budżetowania do zarządzania przedsiębiorstwa
2.4    System budżetowania

3.    Budżet główny i jego struktura przedsiębiorstwa
3.1    Istota i struktura budżetu głównego przedsiębiorstwa
3.2    Budżet operacyjny a budżet finansowy przedsiębiorstwa
3.3    Układ budżetu głównego
3.4    Projekt budżetu przedsiębiorstwa – ćwiczenie
3.5    Systemy budżetowania przedsiębiorstw – studia przypadków

4.    Budżetowanie sprzedaży
4.1    Struktura i zakres budżetu sprzedaży
4.2    Koszty sprzedaży
4.3    Budżet sprzedaży – ćwiczenie

5.    Budżetowanie działań marketingowych
5.1    Struktura i zakres budżetu działań marketingowych
5.2    Koszty działań marketingowych
5.3    Budżet działań marketingowych - ćwiczenie

6.    Budżet kosztów produkcji i usług
6.1    Koszty wydziału produkcyjnego
6.2    Pętla kosztów produkcyjnych
6.3    Budżet kosztów zleceń produkcyjnych
6.4    Budżet kosztów wydziału produkcyjnego
6.5    Projektowanie budżetu kosztów wydziału produkcyjnego - ćwiczenie
6.6    Budżet kosztów zlecenia - ćwiczenie

7.    Budżet kosztów logistyki
7.1    Zakres kosztów logistyki
7.2    Budżet kosztów zaopatrzenia
7.3    Rozliczenia wewnętrzne
7.4    Budżet kosztów wydziałów logistycznych
7.5    Kalkulacja kosztów transportu – ćwiczenie
7.6    Projekt budżetu wydziału pomocniczego - ćwiczenie

8.    Budżet kosztów ogólnozakładowych przedsiębiorstwa
8.1    Budżet kosztów zarządzania i obsługi przedsiębiorstwa
8.2    Budżet kosztów utrzymania infrastruktury ogólnej
8.3    Budżet kosztów ogólnych przedsiębiorstwa
8.4    Budżet i wynik działalności komórki organizacyjnej – ćwiczenie

9.    Kontrola budżetowa
9.1    Istota kontroli budżetowej
9.2    Analiza wykonania budżetu
9.3    Rachunek wyników przedsiębiorstwa
9.4    Wielostopniowy i wieloblokowy rachunek wyników przedsiębiorstwa – ćwiczenie

10.    Wdrożenie i funkcjonowanie systemu budżetowania
10.1    Etapy wdrożenia systemu budżetowania
10.2    Instrukcja sporządzania budżetu
10.3    Zakładowy plan kont a budżet
10.4    Wybór i wdrożenie systemu informatycznego wspomagające budżetowanie

11.    Mity budżetowania i controllingu - podsumowanie

Informacja o prowadzącym
Roman Kotapski (dr inż.) - konsultant w zakresie zarządzania kosztami, Prezes Zarządu MARINA Sp. z o.o.
Specjalizuje się w rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej, budżetowaniu, zarządzaniu kosztami, controllingu. Opracował i wdrożył systemy budżetowania w m.in. przedsiębiorstwach budowlano-montażowych, handlowych, stacji radiowej, wodociągowo-kanalizacyjnych, szpitalach.

Autor ponad 190 artykułów na temat rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej i budżetowania publikowanych na łamach specjalistycznych czasopism, m.in. ,,Wodociągi - Kanalizacja”, ,,Controlling i Zarządzanie”, „Rachunkowość”, „Rachunkowość Budżetowa”, „Biuletyn Rachunkowości i Finansów”, „Rachunkowość finansowa i audyt”.

Jest autorem i współautorem książek m.in. Budżetowanie w przedsiębiorstwie. Kompendium wiedzy (Wydawnictwo MARINA 2006), Budżetowanie kosztów w przedsiębiorstwie (Wyd. ODDK 2002), Rachunkowość w zarządzaniu zdecentralizowanym przedsiębiorstwem (Wyd. PWE 2001), ABC kosztów przedsiębiorstwa telewizyjnego (Wyd. Montevideo 2005),. Rachunkowość zarządcza. Kompendium wiedzy (Wydawnictwo MARINA 2008), Zarządzanie przedsiębiorstwem budowlanym (Wyd. Poltext 2009), Rachunkowość zarządcza. Zbiór zadań (Wydawnictwo MARINA 2009), Budżetowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem budowlano-montażowym (Wydawnictwo MARINA 2014).