Logowanie

Nawigacja

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘwww.e-marina.eu - księgarnia internetowa Marina


EWIDENCJA KOSZTÓW NA POTRZEBY ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM - WARSZTATY

Zakres tematyczny szkolenia
Szkolenie poświęcone jest projektowaniu zakładowych planów kont na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem. Na szkoleniu zostaną omówione zagadnienia dotyczące:

•    systematyki kosztów działalności przedsiębiorstwa,
•    wyodrębniania ośrodków odpowiedzialności za koszty oraz miejsc powstawania kosztów w przedsiębiorstwie,
•    tworzenia zakładowych planów kont na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwa,
•    podstaw rozliczania i kalkulacji kosztów na potrzeby ewidencyjne.


Odbiorcy szkolenia

Szkolenie adresowane jest do:
•    dyrektorów finansowych,
•    głównych księgowych,
•    pracowników działów księgowości,
•    pracowników działów ekonomiczno-finansowych,
•    controllerów.

Cele szkolenia
Podstawowym celem szkolenia jest przedstawienie tworzenia zakładowego planu kont na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem oraz wykorzystania informacji z systemu finansowo-księgowego na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem.

Metoda pracy

Szkolenie prowadzone będzie w formie informacyjno-doradczej, w postaci mini wykładów połączonych z elementami warsztatów. W celu zilustrowania materiału wykładowego uczestnicy szkolenia będą mieli do rozwiązania klika praktycznych zadań, związanych z poruszaną na wykładzie tematyką, przez co będą aktywnie uczestniczyć w szkoleniu. Indywidualne i grupowe rozmowy uczestników szkolenia z prowadzącym zapewnią wymianę wiedzy, umiejętności i doświadczeń oraz rozwieją wszelkie wątpliwości i problemy, nasuwające się w trakcie szkolenia. Atrakcyjność szkolenia zapewni prezentacja multimedialna, obejmującą tematykę szkolenia oraz odwoływanie się do doświadczeń prowadzącego we wdrażaniu zakładowych planów kont w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych, komunalnych, budowlanych.

Czas trwania szkolenia
Czas trwania szkolenia wynosi 7-8 godzin lekcyjnych  na które składają się wykłady i ćwiczenia.

Program szkolenia

1.    Ewidencja kosztów przedsiębiorstwa
1.1    Zespół 4 Koszty rodzajowe i ich rozliczenie
1.2    Zespół 5 Koszty według typów działalności
1.3    Zespół 7 Przychody i koszty związane z ich uzyskaniem
1.4    Grupowanie kosztów działalności przedsiębiorstwa - ćwiczenie 1

2.    Koszty obszarów działalności przedsiębiorstwa
2.1    Wyodrębnianie procesów, ośrodków odpowiedzialności i miejsc powstawania kosztów w przedsiębiorstwie - ćwiczenie 2
2.2    Kryteria klasyfikacji kosztów na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem
2.3    Koszty działalności produkcyjnej
2.4    Koszty działalności pomocniczej
2.5    Koszty działalności handlowej
2.6    Koszty sprzedaży i działań marketingowych
2.7    Koszty utrzymania infrastruktury przedsiębiorstwa
2.8    Koszty zarządzania i obsługi przedsiębiorstwa
2.9    Koszty ogólne działalności przedsiębiorstwa

3.    Zakładowy plan kont – ujmowanie kosztów działalności
3.1    System rachunkowości przedsiębiorstwa - perspektywa księgowego i menedżera
3.2    Projekt zakładowego planu kont - zespół 5 i 7 na potrzeby zarządzania kosztami - ćwiczenie 3
3.3    Koszty w zakładowym planie kont – przegląd rozwiązań w przedsiębiorstwach
3.4    Dokumentacja polityki rachunkowości – instrukcja zakładowego planu kont
3.5    Problemy kształtowania zakładowego planu kont w zakresie ewidencji kosztów działalności przedsiębiorstwa

4.    Rozliczanie kosztów
4.1    Klucze rozliczeniowe kosztów
4.2    Rozliczanie kosztów pośrednich
4.3    Kalkulacja kosztów robocizny
4.4    Kalkulacja kosztów zasobów

Informacja o autorze

Roman Kotapski (dr inż.) - konsultant w zakresie zarządzania kosztami, Prezes Zarządu MARINA Sp. z o.o., wydawca. Specjalizuje się w rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej, budżetowaniu, zarządzaniu kosztami, controllingu. Opracował zakładowe plany kont w zakresie ewidencji kosztów dla przedsiębiorstw produkcyjnych, usługowych, handlowych, budowlanych i komunalnych.

Autor licznych artykułów na temat rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej i budżetowania publikowanych na łamach specjalistycznych czasopism, m.in. „Controlling i Zarządzanie”, „Rachunkowość”, „Rachunkowość Budżetowa”, „Biuletyn Rachunkowości i Finansów”, „ Rachunkowość finansowa i audyt”.

Jest autorem i współautorem ponad 200 artykułów oraz książek m.in. Budżetowanie w przedsiębiorstwie. Kompendium wiedzy (Wydawnictwo MARINA 2006), Budżetowanie kosztów w przedsiębiorstwie (Wyd. ODDK 2002), Rachunkowość w zarządzaniu zdecentralizowanym przedsiębiorstwem (Wyd. PWE 2001), ABC kosztów przedsiębiorstwa telewizyjnego (Wyd. Montevideo 2005),. Rachunkowość zarządcza. Kompendium wiedzy (Wydawnictwo MARINA 2008), Zarządzanie przedsiębiorstwem budowlanym (Wyd. Poltext 2009), Rachunkowość zarządcza. Zbiór zadań (Wydawnictwo MARINA 2009), Budżetowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem budowlano-montażowym (Wydawnictwo MARINA 2014).

Czas trwania szkolenia

Szkolenie odbędzie się w godzinach 9:00-15:00
Miejsce szkolenia
 
Hotel Novotel Wrocław

ul. Wyścigowa 35, 53-011 Wrocław
 
Termin szkolenia

 
07.12.2015 r. (poniedziałek)
Cena szkolenia
Cena szkolenia: 650 zł + 23% VAT
PROMOCJE CENOWE – termin zgłoszenia
Cena szkolenia przy zgłoszeniu do 20.11.2015 r. wynosi: 550 zł  + 23% VAT
Cena szkolenia przy zgłoszeniu po 20.11.2015 r. wynosi: 650 zł +23% VAT
Cena szkolenia obejmuje: udział jednej osoby w jednodniowym szkoleniu, bogaty komplet materiałów szkoleniowych, certyfikat ukończenia szkolenia, poczęstunek, napoje serwowane podczas przerw kawowych.
PROMOCJE CENOWE – liczba uczestników szkolenia
Przy zgłoszeniu 2 osób z jednej firmy – 10% rabatu!
Przy zgłoszeniu przynajmniej 4 osób z jednej firmy – 20% rabatu!
Przy zgłoszeniu przynajmniej 5 osób z jednej firmy – 6 osoba gratis!
 
 
UWAGA: Zgłoszenia przyjmowane są do 04.12.2015 r.
 
 
Zasady udziału w szkoleniu
 
Podstawą uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO oraz uiszczenie opłaty za szkolenie w terminie do 04.12.2015 r. Zgłoszenie prosimy wysłać e-mailem na adres: biuro@brz-marina.pl. Prosimy o dokonywanie wpłat za szkolenie na konto:
Kredyt Bank S.A. 43 1500 1168 1211 6006 1248 0000 w terminie do 04.12.2015 r. z dopiskiem: Opłata za szkolenie Ewidencja kosztów na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem- warsztaty 07.12.2015
Faktura zostanie przekazana uczestnikom w dniu szkolenia lub wysłana pocztą przed rozpoczęciem szkolenia na podstawie przedpłaty. Odwołanie uczestnictwa w szkoleniu musi być dokonane w formie pisemnej. Niedokonanie wpłaty za szkolenie nie jest jednoznaczne z rezygnacją ze szkolenia. Możliwe jest zastępstwo uczestnika inną osobą.
W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed szkoleniem, uczestnik zostanie obciążony kosztem 75% wartości szkolenia. W przypadku braku informacji o rezygnacji, uczestnik zostanie obciążony kwotą stanowiącą 100% wartości szkolenia.  
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora, zwracane są jego koszty.

Kontakt w sprawie szkolenia: Agnieszka, Rzyska tel. 71 368 68 50, biuro@brz-marina.pl;
Roman Kotapski, tel. 501 423 119
Więcej informacji o Biurze Rachunkowości Zarządczej MARINA, świadczonych usługach, obecnych wdrożeniach oraz szkoleniach prosimy szukać na naszej stronie internetowej
www.brz-marina.pl.