Logowanie

Nawigacja

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘwww.e-marina.eu - księgarnia internetowa MarinaRozpoczęliśmy nowe wdrożenie dotyczące opracowania
zakładowego planu kont. Obejmuje ono opracowanie zespołu 4 Koszty rodzajowe i ich rozliczenie, zespołu 5 Koszty według rodzajów działalności i ich rozliczenie oraz zespołu

Biuro Rachunkowości Zarządczej w dniu 14.09.2020 r. zorganizowało szkolenie pt. Rachunek kosztów przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. Na szkoleniu omówiono zagadnienia dotyczące kosztów działalności m.in. produkcji wody, dystrybucji wody, odprowadzania ścieków, oczyszczania ścieków,odprowadzania wód opadowych i roztopowych, utrzymania infrastruktury, sprawozdawczości na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem. Każdy z uczestników w ramach szkolenia otrzymał książkę R. Kotapskiego pt.

W magazynie Controlling i Zarządzanie (5/2020) ukazał się artykuł I. Maciejewskiej i R. Kotapskiego pt. Budżet działalności specjalistycznej poradni kardiologicznej, W artykule opisany jest zakres działalności poradni oraz zakres i układ jej budżetu. Zapraszamy do lektury controllingzarzadzanie.embuk.pl 

Szkolenie Budżet kontarktów budowlanych

Zapraszamy na szkolenie pt. Budżet kontraktów budowlanych, które odbędzie się po raz kolejny 26.10.2020 r. we Wrocławiu. Zostaną omówienia zagadnienia dotyczący budżetowania w przedsiębiorstwach budowlano-montażowych, tworzenia budżetu budowy oraz kontroli kontraktu. Każdy uczestnik otrzyma książkę R. Kotapskiego pt. Budżetowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem budowlanym. Ostatnie szkolenie odbyło się 17.07.2020 r. Zapraszamy. Szczegóły w zakładce SZKOLENIA.

Serdecznie zapraszamy do lektury artykułu dr hab.inż. Romana Kotapskiego Prof. UE pt." Jak rozliczać koszty utrzymania ruchu", który ukazał  się w październikowym numerze magazynu Wodociągi-Kanalizacja 10(176)/2018.

Tegoroczne Forum Użytkowników SOLEMIS
2018 odbyło się 17-18 maja br. w Gdyni. Na wydarzeniu
gościł nasz ekspert w dziedzinie zarządzania kosztami Roman Kotapski, Prezes Zarządu BRZ MARINA,  który zaprezentował mity funkcjonowania
budżetowania i controllingu. Jego nietuzinkowy wykład pokazał prawdziwe oblicze
koncepcji „beyond budgeting” jej istotę i zasady funkcjonowania w biznesie.

RACHUNEK KOSZTÓW PRZEDSIĘBIORSTWA

Program szkolenia

Biuro Rachunkowości Zarządczej MARINA w siedzibie Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. zorganizowała szkolenie pt. Zasady budżetowania zadaniowego i rachunek kosztów przedsiębiorstwa komunalnego na podstawie MKUO ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy. Program szkolenia obejmował:
• rachunek kosztów przedsiębiorstwa komunalnego,
• kalkulację cen i kosztów usług komunalnych,
• rozliczanie kosztów działalności przedsiębiorstwa komunalnego,
• system budżetowania w przedsiębiorstwie komunalnym,
• zarządzanie kontraktami,

Serdecznie zapraszamy do organizowania szkoleń wewnętrznych w siedzibie Państwa firmy! Aktualnie organizujemy szkolenia zamknięte z zakresu: „Rachunek kosztów przedsiębiorstwa komunalnego”. Podstawowym celem szkolenia jest przedstawienie kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa, którego przedmiotem działalności są usługi komunalne.

W dniach 21-23.02.2018 r. w Ustroniu odbyła się IV Konferencja Zarządzanie Przedsiębiorstwem Wod-Kan. Organizatorem konferencji był BMP Sp. z o.o. z Raciborza. Celem konferencji była wymiana doświadczeń o nowoczesnych modelach biznesowych funkcjonujących w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych. Na konferencji dr inż. Roman Kotapski wygłosił referat pt. Koszty ogólnego zarządu przedsiębiorstwa wod-kan pod lupą. Referat był przygotowany na podstawie naszych wdrożeń systemów budżetowania w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych.
Więcej informacji na stronie