Logowanie

Nawigacja

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘwww.e-marina.eu - księgarnia internetowa Marina


Serdecznie zapraszamy do lektury artykułu dr hab.inż. Romana Kotapskiego Prof. UE pt." Jak rozliczać koszty utrzymania ruchu", który ukazał  się w październikowym numerze magazynu Wodociągi-Kanalizacja 10(176)/2018.

Tegoroczne Forum Użytkowników SOLEMIS
2018 odbyło się 17-18 maja br. w Gdyni. Na wydarzeniu
gościł nasz ekspert w dziedzinie zarządzania kosztami Roman Kotapski, Prezes Zarządu BRZ MARINA,  który zaprezentował mity funkcjonowania
budżetowania i controllingu. Jego nietuzinkowy wykład pokazał prawdziwe oblicze
koncepcji „beyond budgeting” jej istotę i zasady funkcjonowania w biznesie.

RACHUNEK KOSZTÓW PRZEDSIĘBIORSTWA

Program szkolenia

Biuro Rachunkowości Zarządczej MARINA w siedzibie Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. zorganizowała szkolenie pt. Zasady budżetowania zadaniowego i rachunek kosztów przedsiębiorstwa komunalnego na podstawie MKUO ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy. Program szkolenia obejmował:
• rachunek kosztów przedsiębiorstwa komunalnego,
• kalkulację cen i kosztów usług komunalnych,
• rozliczanie kosztów działalności przedsiębiorstwa komunalnego,
• system budżetowania w przedsiębiorstwie komunalnym,
• zarządzanie kontraktami,

Serdecznie zapraszamy do organizowania szkoleń wewnętrznych w siedzibie Państwa firmy! Aktualnie organizujemy szkolenia zamknięte z zakresu: „Rachunek kosztów przedsiębiorstwa komunalnego”. Podstawowym celem szkolenia jest przedstawienie kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa, którego przedmiotem działalności są usługi komunalne.

W dniach 21-23.02.2018 r. w Ustroniu odbyła się IV Konferencja Zarządzanie Przedsiębiorstwem Wod-Kan. Organizatorem konferencji był BMP Sp. z o.o. z Raciborza. Celem konferencji była wymiana doświadczeń o nowoczesnych modelach biznesowych funkcjonujących w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych. Na konferencji dr inż. Roman Kotapski wygłosił referat pt. Koszty ogólnego zarządu przedsiębiorstwa wod-kan pod lupą. Referat był przygotowany na podstawie naszych wdrożeń systemów budżetowania w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych.
Więcej informacji na stronie

BRZ MARINA opracowało koncepcję wdrożenia systemu budżetowania dla Legnickiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Koncepcja zawiera:
 cele wdrożenia budżetowania w Spółce,
– wyodrębnione obszary odpowiedzialności, procesy i miejsca powstawania kosztów,
– założenia organizacyjne funkcjonowania systemu budżetowania,
– schemat i układ budżetu operacyjnego,
– schematy i układy budżetów cząstkowych, które odzwierciedlają obszary działalności Spółki m.in. oczyszczania miasta, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, utrzymania zieleni miejskiej,

Jak rozliczać koszty ogólnego zarządu przedsiębiorstwa wod-kan.Koszty ogólnego zarządu w literaturze dotyczącej rachunkowości definiuje się na ogół jako koszty związane z utrzymaniem zarządu przedsiębiorstwa oraz z organizacją przedsiębiorstwa jako całości. Najczęściej koszty ogólnego zarządu dzieli się na koszty administracyjno – gospodarcze i koszty ogólnoprodukcyjne. Taki podział tej grupy kosztów jest wystarczający na ogół dla małych przedsiębiorstw.

Jak ujmować koszty działalności oczyszczalni ścieków? Oczyszczalnie ścieków są różnej wielkości, możliwości ich przerobu czy technologie oczyszczania ścieków także są zróżnicowane. Te podstawowe czynniki mają wpływ na ujmowanie kosztów działalności oczyszczalni ścieków w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych.

Certyfikowany specjalista do spraw controllingu - kurs z egzaminem
potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych
Termin: 9-10.04 i 16-17.04.2018
Kontakt: Marzena Paćkowska 600 092 599
Miasto: Katowice
Cena: 1990.00 zł +VAT

Cel szkolenia
Podstawowym celem szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy w zakresie funkcjonowania i wdrożenia controllingu i budżetowania w przedsiębiorstwie oraz stosowanych narzędzi jak budżety, rachunek wyników przedsiębiorstwa, karty kalkulacyjne zleceń, zakładowy plan kont i raporty do zarządzania przedsiębiorstwem.